w i t h y o u , w e p a s s t h e b o r d e r s

تا 20 سال تضمین ثبات کیفیت
کلاسیک مات

که بر روی رال های آندایز مجتمع آلومینیوم البرز با حرف اختصاری B معرف حضورتون میباشد. همانطور که میدانیم بر روی سطح پروفیل های آلومینیوم خام که به روش اکستروژن از بلیت تولید می شوند ، به دلیل مکانیزم عبور آلومینیوم به صورت خمیر از داخل قالب اکستروژن ، خطوط طولی نامنظم به صورت سایه وجود دارد.

جهت دستیابی به سطح یکنواخت تر، مات تر و حذف خطوط و سایه های اکستروژن پروفیل که دیده می شوند ولی قابل لمس نیستند ، میتوانیم از خدمات براش مکانیکی خفیف ( قبل از آندایز ) بهره مند شویم.

مکانیزم عملکرد دستگاه براشینگ مجتمع آلومینیوم البرز به شرح زیر میباشد :

پروفیل ها در حین عبور از دستگاه براش توسط پاشش آب مرطوب می شوند و سپس از مقابل برس های سیمی ( فرچه های ) Stainless steel منحصر بفرد ساخت ایتالیا ( که طراحی، تولید، و تکنولوژی ویژه ی ایتالیا در آن به کار رفته) عبور می کنند که با دور موتور بالای ۲۰۰۰[دور بر دقیقه] در حال چرخش هست. بر اثر سایش مرطوب و ضربه های میلیونی که در اثر برخورد این برس های مخصوص با سطح پروفیل آلومینیوم اتفاق می افتد ، در سطح میکروسکوپی خطوط میلیونی بسیار ظریفی به صورت یکنواخت روی نمای پروفیل ها ایجاد می شود.

از مزایای فرآیند براش مکانیکی مجتمع آلومینیوم البرز برای شما می توان به موارد زیر اشاره کرد :

ایجاد یکنواختی مولکولی در دانه بندی سطحی نمای پروفیل آلومینیوم. بر طرف شدن تنش های پسماند و عیوب مولکولی سطحی که در فرآیند اکستروژن و ایجینگ[ایجاد سختی] در مولکول ها و کریستالهای سطحی پروفیل باقی ماده.

در مقیاس ماکروسکوپی[قابل رویت با چشم غیر مصلح] سطحی به مراتب یکنواخت تر و مات تر به صورت مکانیکی روی نمای پروفیل های شما پدید می آورد.

خطوط طولی اکستروژنی که به صورت سایه روی پروفیل های خام دیده می شوند ، بعد از براشینگ بیشتر از ۸۰% محو شده و از بین می روند.

آلودگی های فیزیکی شامل ( روغن اره ی اکستروژن، گرد و غبار و… ) که در حین مراحل اکستروژن و بعد از آن روی پروفیل ها ایجاد می شوند ، تا حد زیادی بر طرف و تمیز می گردد. دون دون های گرافیت و پلیسه های سطح پروفیل تا حد زیادی بر طرف می شود. و . . .

گالری
با مشاورین خود در آلومینیوم البرز در تماس باشید
021-56865000-4